طرح مفهومی Windows 7 نسخه 2018

طرح مفهومی Windows 7 نسخه 2018

تقریبا 10 سال پیش مایکروسافت ویندوز 7 را معرفی کرد، حالا وقت آن رسیده است تا دوباره باز گردد، این یک نرم افزار واقعی نیست و فقط پیش نمایشی از آنچه که می تواند از جانب مایکروسافت ارائه شود می باشد. ویندوز در کل علامت تجاری مایکروسافت است و می تواند نسخه های متفاوتی از ویندوزها را ارائه دهد مانند ویندوز XP 2018 که اکنون در دسترس است.

... توضیحات کامل