تست رندر تصویر دود با گرافیک RTX انویدیا

تست رندر تصویر دود مانند با گرافیک RTX انویدیا

در اینجا برخی از آزمون ها و تست های انفجار و دود را در رندرینگ برای سینما با کارت گرافیک های جدید RTX NVidia را ارائه می دهیم. این رندرها برای ایجاد آثار بافتی برای اثرات بازی مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند بسیار موثر واقع شوند.

... توضیحات کامل