کلیپی جالب از گذر زمان، گرفته شده با دوربین نیکون Z50

این ویدئو کلیپ کوتاه یک فیلم گذر زمان یا Timelapse را نشان می دهد که با دوربین نیکون Z50 در یک مدت زمان طولانی گرفته و ضبط شده است. خودتان این ویدئو جالب را تماشا کنید و ببنید که دوربین Z50 نیکون چگونه با گذشت زمالن طولانی یک فیلم تماشایی را تولید می کند.

... توضیحات کامل