مسابقه موتور Zero SR و خودرو فورد موستانگ 50

مسابقه موتور Zero SR در مقابل خودرو فورد موستانگ 5.0

یک مسابقه ابتدایی و اما جالب میان یک موتور Zero SR و ماشین Ford Mustang 5.0 را مشاهده کنید و از این رقابت جالب لذت ببرید. مشاهده کنید که یک موتور معمولی چگونه می تواند در مقابل یک ماشین بسیار قدرتمند آمریکایی قرار بگیرد و به نظر شما کدام یک از این وسیله های سریع قدرتمند می تواند برنده یک مسابقه جذاب باشد.

ویدیوهای مشابه