تست تصادف خودرو وانت پیکاپ فورد رنجر 2019

تست تصادف خودرو وانت پیکاپ فورد رنجر 2019

شما در این ویدئو می توانید مشاهده کنید که یک خودرو پیکاپ فورد رنجر 2019 با سرعتی بالغ بر 40 مایل در ساعت (62 کیلومتر در ساعت) از جانب سمت راننده و مطابق با استاندارد های IIHS با یک مانع مورد اصابت، و تست تصادف قرار می گیرد. در نهایت ارزیابی کلی این خودرو در این آزمایش مهم خوب بوده است و این به این دلیل اسن که کمترین آسیب به ثسمت کابین داخلی و راننده این خودرو وارد شده است و این در حالی است که قسمت جلو ماشین ضربه شدیدی را متحمل می شود و این نیز به این دلیل است که با جذب فشار وارد شده به خود باعث می شود تا نیروی کمتری به قسمت داخلی خودرو وارد شود.

ویدیوهای مشابه