پروژه ای خودرو 2019 NISSAN ALTIMA-TE AWD

پروژه ای جدید برای خودرو 2019 NISSAN ALTIMA-TE AWD

این خودرو یکنواخت و یکدست مبتنی بر پروژه جدید 2019 نیسان به نام Altima AWD می باشد و همچنان نیسان نیازمند ایجاد مدل های تهاجمی، یکپارچه با سیستم ردیابی بهتر و عملکرد های عالی است. این خودرو نیسان ALTIMA-TE با عملکرد های پیشرفته می تواند قدرت عالی را در جاده های مختلف مخصوصا جاده های برفی را به همراه داشته باشد.

ویدیوهای مشابه