تست سرعت خودرو بوگاتی Divo و بوگاتی شیرون 2020

تست سرعت خودرو بوگاتی Divo در مقابل بوگاتی شیرون 2020

بوگاتی Divo یک نسخه متمرکز شده بر طراحی بوگاتی Chiron است. این همچنین خودرویی است که طی آن بوگاتی بعد از چند دهه، سنت استادی و خبرگی خود را با آن احیا کرده است. اگر چه براساس ماشین Divo خودرو Chiron به طور قابل توجهی متفاوت است، و به نظر می رسد که یک زبان طراحی جدید به همراه داشته باشد. در کل ماشین Divo اولین تلاش بوگاتی برای تبدیل Chiron به یک ماشین بهتر نیست. Chiron Sport اولین ویژگی بود که قابلیت های دینامیک را افزایش داد، اما Divo همه چیز را به سطح جدیدی می رساند که عملکرد، شتابی، چابکی و طرح های جانبی به طور قابل توجهی بالاتر را به همراه داشت. همانطور که بوگاتی آن را می خواند، Divo "برای رانندگی در شرایط سخت ساخته شده است." شما می توانید در این ویدئو عملکرد هردو خودرو جدید و برتر بوگاتی را مشاهده کنید و ببیند که تفاوت آنها در چه چیزهایی است.

13.7 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل