نگاهی به خودروی الکتریکی نسل بعد به نام لینکلن استار

کانسپت Lincoln Star در داخل و خارج، زبان طراحی جدیدی را با اصول اصلی لینکلن در مورد زیبایی، انسان، سر خوردن و پناهگاه در نمایش کامل معرفی می کند. این اصول به راهنمای طراحی آینده لینکلن کمک می کند و تا اواسط دهه، لینکلن قصد دارد سه وسیله نقلیه کاملاً الکتریکی جدید ارائه کند، به این معنی که بیش از نیمی از حجم جهانی آن را خودروهای بدون آلایندگی تشکیل می دهد و تا پایان سال چهارم به آن اضافه خواهد شد. این اتومبیل قرار است در نسل بعدی نظر تمامی افراد را نسبت به اتومبیل های تمامی الکتریکی  جلب کند. می توانید تریلر قرار داده شده را تماشا کنید و شاهد این اتومبیل تمام لوکس باشید و لذت ببرید. امیدوارم این مطلب برای شما افراد بسیار مفید و کاربردی بوده باشد و نظر شما افراد را نسبت به خود جلب کرده باشد.

... توضیحات کامل