وانت دیزلی خودرو TOWING DUALLYS RAM

یکی از بهترین وانت های دیزلی، خودرو TOWING DUALLYS RAM

در این ویدئو می توانید نمایش خودرو  پیکاپ TOWING DUALLYS ARE که در WEST TEXAS  ساخته شده است را مشاهده کنید.

8.1 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل