موشک کاغذی

ساخت موشک با کاغذ برای برد پرواز بالا | موشک کاغذی ساده

ساختن یک موشک با کاغذ بسیار ساده است، اما نکته مهم برای ما داشتن برد پرواز بالا در ساختن موشک کاغذی است. این فیلم آموزشی طی 3 دقیقه راهی ساده برای ساختن موشک کاغذی را به شما نشان می دهد که معمولا بیشتر از دیگر موشک ها در هوا پرواز می کند، هرچند شاید به اندازه موشک های نوک تیز سرعت بالایی نداشته باشد.

... توضیحات کامل