آموزش ساخت هواپیما کاغذی ملخ دار با کش، بدون موتور!

ساختن هواپیما پرنده ملخ دار با کاغذ و کش بدون نیاز به موتور را با این فیلم آموزشی امتحان کنید. این هواپیما کاغذی که پرواز می کند با پروانه های متصل به کش ساده خود را در هوا نگه می دارد. اگر می خواهید ساخت یک هواپیمای کاغذی ساده را امتحان کنید که پرواز طولانی داشته باشد، این آموزش را در نتران ببینید.

... توضیحات کامل