موشک کاغذی با بیشترین پرواز

موشک کاغذی با بیشترین پرواز را این طوری بسازید | موشک جدید

برای اینکه هواپیمای کاغذی شما طولانی تر پرواز کند، باید به برخی جزئیات مهم توجه کنید. این جزئیات شامل شکل بالها، زاویه نوک موشک، توزیع وزن و ایجاد نقطه تعادل است. انجام تنظیمات کوچک در این نواحی می تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان پرواز هواپیمای شما داشته باشد. یکی از راه‌های عالی برای افزایش طول پرواز این است که مطمئن شوید بال‌هایتان متقارن و از نظر اندازه برابر هستند. همچنین باید انواع مختلفی از کاغذ مانند کاغذهای سبک را آزمایش کنید که بر مقاومت هوا تأثیر متفاوتی خواهند داشت. ویدیوی موشک کاغذی سریع در نتران از انواع خاص موشک های موجود است که خوب است آن را هم امتحان کنید.

... توضیحات کامل