بوگاتی شیرون اسپورت 2019 خودرو 265 میلیون پوندی

بوگاتی شیرون اسپورت 2019، خودرو 2.65 میلیون پوندی

بوگاتی شیرون بی جهت نیست که قیمتی برابر 2.66 میلیون پوند دارد. طراحی این خودرو در سال 2019 اسپورت شده و با موتور 1479 اسب بخاری پر سرعت ترین ماشین اسپورت سال 2019 خواهد بود.

3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل