فیلمی از خودرو های جدید Cadillac Ciel, Cadillac Escala, Buick Avista در حرکت

چندین اتومبیل مفهومی اینده را در حال حرکت در این ویدئو مشاهده کنید: اتوموبیل های Cadillac Ciel، Cadillac Escala، Buick Avista و چند خودرو دیگر، آماده می شوند تا بعد از طرح مفهومی در اواخر سال 2018 در نمایشگاه طراحی خودرو معرفی شوند.

7.5 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل