تست تصادف خودروهای Pickup وانت 2017

تست تصادف خودروهای Pickup وانت 2017

در این ویدئو می توانید تست تصادف ماشین های وانت Colorado ،Tacoma و Frontier را مشاهده کنید. خودرو تویوتا Tacoma 2017، که یک خودرو تویوتا وانت دو کابین است، در آزمایش تست تصادف ها عملکردی برتر را به همراه داشت. حفاظت از کابین خدمه ماشین Tacoma در هنگام ضربه امتیاز خوبی را به دست می آورد، با رتبه بندی های فردی مناسب برای ساختار، محدودیت ها و روش های سینماتیک، و تمام اقدامات لازم برای یک تست کامل امنیت خودرو، که در آن قبول می شود. اتوموبیل Tacoma تنها وانت کوچک است که یک رتبه خوب برای ساختار در آزمون تست تصادف را کسب می کند. به استثنای امتیاز قابل قبول برای ساختار به دلیل جلوگیری از برخی از نفوذها در محفظه های اضافی. تویوتا، ماشین Tacoma را برای مدل سال 2017 دوباره طراحی کرده است.

ویدیوهای مشابه