نمایشگاه 2019 برنامه نویسان بازی نویسان CRYENGINE

نمایشگاه 2019 برنامه نویسان و بازی نویسان CRYENGINE

با CRYENGINE، شما برای برتری آماده هستید. در این نمایشگاه سالانه CRYENGINE، شما می توانید 11 عناوین عالی، که در سال 2019 منتشر شده یا منتشر می شوند، را مشاهده کنید. قدرت تحقق دید شما در نوک انگشتان شماست! بسیاری از بازی های عالی و برتر در سال 2019 از جانب این گروه CRYENGINE ارائه خواهند شد و شما می توانید بسیاری از این بازی های عالی را از جانب CRYENGINE شاهد باشید..

ویدیوهای مشابه