عملکرد ربات Digit جایی اجسام

نگاهی به عملکرد دو تا از ربات های Digit برای جا به جایی اجسام

در یک کار تیمی، گزینه "من" وجود ندارد، این دو ربات Digit که اکنون یک روبو خواهر و برادر دوقلو هستند، چند ترفند جدید را به همراه دارند. Digit در اصل یک ربات انسانی است که برای حرکت به روشی پویاتر از روبات های معمولی طراحی شده است. این دستگاه دارای اندامهای زیرین و یک نیم تنه است که دارای سنسورهایی می باشد که به آن امکان حرکت در محیط های پیچیده و انجام کارهایی مانند تحویل و جابه جایی بسته را می دهد.

... توضیحات کامل