نگاهی به سیستم داینامیک جلوگیری از برخورد ربات جدید Digit v2

ربات Digit V2 ، یک ربات تحویل و دیلوری ویژه می باشد که توسط Agility Robotics تولید شده است. همین شرکت ربات دیگری را به نام Cassie در سال 2017 منتشر کرده است. با ربات جدید Digit V2 ، شرکت Agility Robotics تکنولوژی های کاربردی تری را به ارمغان می آورد. یکی از فناوری های استقلال طلبی ربات جدید Digit این است که حداقل فاصله از موانع را حتی در مقابل مهندسین مزاحم، رعایت و تضمین می کند. در این ویدیو، سیستم بینایی فعال است و Digit تحت استقلال کامل کار می کند.

... توضیحات کامل