جامدادی رومیزی

آسانترین روش ساخت جامدادی رومیزی ساده با چوب بستنی!

این آموزش به ساخت یک جامدادی ساده رومیزی اختصاص دارد که در آن شما طی 3 دقیقه می آموزید که با استفاده از تعدادی چوب بستنی چگونه می توانید یک وسیله جالب برای نگهداری مداد و خودکار بسازید. با کمی رنگ آمیزی و تزیین می توانید این جامدادی را به یک وسیله تزیینی زیبا برای میز تحریر تبدیل کنید.

ویدیوهای مشابه