ساخت کاردستی دفترچه یادداشت شبیه آیفون 12

آموزش ساخت دفترچه یادداشت کیوت به شکل آیفون پرو مکس اپل!

این دفترچه یادداشت دخترانه شکل گوشی آیفون پرو مکس اپل ساخته می شود که برای دفترچه یادداشت مدرسه خیلی کیوت به نظر می رسد. برای ساختن دفترچه یادداشت دخترانه مدل گوشی آیفون مراحل ساخت این کاردستی دفترچه با مقوا و کاغذ رنگی را در نتران دنبال کنید. این آموزش 9 دقیقه زمان می برد و طی آن شما از ساختن طرح این دفترچه تا شبیه کردن آن به طور دقیق به گوشی آیفون 12 پرو مکس اپل را تماشا خواهید کرد.

... توضیحات کامل