چند آموزش ساخت سرمدادی کیوت با کاغذ برای مدرسه!

با تماشای این فیلم آموزشی 10 دقیقه ای، یاد بگیرید که چطوری می توانید سرمدادی های کیوت و بامزه برای خودکار و مداد خود بسازید. این کاردستی های سرمدادی با کاغذ رنگی ساخته می شوند و روش ساختن آنها خیلی ساده و آسان است. برای ایده های بیشتر در این زمینه می توانید آموزش های ساخت سرمدادی در نتران را تماشا کنید. از جمله این آموزش ها ساخت سرمدادی پروانه ای، ساخت سر مدادی ستاره ای و کاردستی سرمدادی خرگوشی است که در نتران بارها دیده شده اند.

... توضیحات کامل