تست تصادف Euro NCAP اتومبیل جیپ Wrangler

تست تصادف Euro NCAP برای اتوموبیل جیپ Wrangler

سازمان Euro NCAP یک سری آزمون های تصادف را بر روی مدل ماشین های مختلف انجام می دهد، مثلا: یک آزمون ضربه مقابل، ماشین یک سد را مورد اثابت قرار می دهد، یک آزمون ضربه افقی از جلو، 40٪ از عرض خودرو، به یک مانع در حال حرکت، یک آزمایش ضربه جانبی، که یک مانع به درب راننده برخورد می کند. همچنین مجموعه ای از آزمون های عابر پیاده برای ترمز خودکار نیزبرا خودرو تست می شود. ایمنی بر اساس تجهیزات خودرو تست می شود، سیستم های ترمز خودکار برای جلوگیری از ضربه (با ماشین، با عابر پیاده و یا دوچرخه سواری)، پشتیبانی از تکنولوژی خط برای خارج نشدن از مسیر و تکنولوژی های کمک به کاهش سرعت و یا یادآوری کمربند ایمنی نیز تست می شود. 

ویدیوهای مشابه