اندازی ماهواره GPS III SV01 با راکت Falcon 9

راه اندازی ماهواره GPS III SV01 با راکت Falcon 9

یک موشک Falcon 9 از شرکت SpaceX ماموریت حمل ماهواره موقعیت یاب جدید GPS III SV01 را از مجموعه فضایی (SLC-40) در ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال، فلوریدا، در تاریخ 23 دسامبر 2018،بر عهده داشته است. ماهواره GPS III SV01 اولین سیستم فضایی موقعیت یاب جهانی (SV) نسل جدید نیروی هوایی ایالات متحده است.

ویدیوهای مشابه