تست تصادف فورد موستانگ 2017

تست تصادف فورد موستانگ 2017

دوباره ارزیابی در اوایل سال جاری، فورد موستانگ در آزمایش Euro NCAP به طرز نا امید کننده ای دو ستاره را کسب کرد. امام اکنون فورد با ایجاد استاندارد AEB و Lane Assistance در مدل ظاهری خود پاسخ این ضعف را داده است و همچنین پیشرفت هایی را در کیسه های هوای جلو انجام داده است. با این تغییرات، آخرین موستانگ در فروش و در آزمایش Euro NCAP به سه ستاره رسیده است.

2.5 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل