قابلیت تنظیم صدای اگزوز فورد موستانگ 2018

قابلیت تنظیم صدای اگزوز در فورد موستانگ 2018

اتومبیل فورد موستانگ 2018 قابلیت های فوق العاده ای دارد. قابلیت تنظیم صدای اگزوز نیز در این اتومبیل برای استفاده راننده قرار داده شده است. اگر راننده مایل باشد می توانید اگزوز بی صدا را استفاده کند، و یا با صدای اگزوز را روی حالت اسپورت بگذارد که بسیار بلند خواهد بود.

4.6 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل