جامدادی رومیزی و استند گوشی

ساخت جامدادی چسیبده به پایه نگهدارنده موبایل با چوب بستنی!

این آموزش مخصوص کسانیست که می خواهند با چوب بستنی یک کاردستی کاربردی بسازند. این فیلم به شما روال ساخت یک جامدادی رومیزی را نشان می دهد که در کنار خود یک پایه نگهدارنده موبایل نیز دارد. با دیدن این فیلم کاردستی چوب بستنی بسازید که می توانید بر روی میز تحریر خود قرار دهید و از آن استفاده مناسبی هم داشته باشید.

... توضیحات کامل