سیستم چتر نجات سقوط iPhone 7

رونمائی از سیستم چتر نجات در هنگام سقوط در iPhone 7

طرح مفهومی سیستم چتر نجات آیفون را که در iPhone 7 نمایش داده شده است را مشاهده می کنید. این سیستم به موبایل شما اجازه می دهد تا تلفن شما هنگام سقوط آزاد و افتادن از ارتفاع با کمترین نیروی وارده بعد از اصابت به زمین مواجه شود. همچنین شما می توانید در مورد قاب های هوشمند که تمام نگرانی های شما را از برخورد تلفن همراه خود با زمین بر طرف می کند را ببینید.

ویدیوهای مشابه