SUV کیا خودرو Kia Habaniro 2019

نسل بعدی SUV کیا، خودرو Kia Habaniro 2019

طرح مفهومی ماشین جددید Habaniro کیا یک خودرو به طور کامل الکتریکی می باشد، همراه با چرخ دنده تمام اتوماتیک، خودرو در چهار دسته و تریم در دسترس است و با یک بسته تمام الکتریکی All Electric Range (AER) از توانایی رانندگی بیش از 300 مایل به صورت برقی برخوردار است. این خودرو جدید الکتریکی کیا با حالت اتوماتیک سطح پنج، درهای باز شو پروانه ای و فن آوری های پیشرفته برای رانندگی راحت و ایمن در دستر است. این خودروها یکپارچه طراحی، توانایی، مفید بودن و خلاقیت را ادغام می کنند. خودتان در ایم ویدئو طراحی فوق العاده ل.کس ایم خودور و یک تجربه رانندگی با این اتوموبیل فوق لوکس کیا که ممکن است تا سال 2020 تولید شود را مشاهده کنید.

ویدیوهای مشابه