خودرو Lincoln Nautilus 2019

امکانات خودرو Lincoln Nautilus 2019

در این ویدئو کلیپ در طول چند دقیقه امکانات فوق العاده خودرو Lincoln Nautilus 2019 را مشاهده خواهید کرد. خودرو Nautilus برای جاگزینی لینکلن MKX طراحی شده است و در سال 2019 به بازار عرضه خواهد شد.

2 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل