سیستم جلوگیری تصادف خودروهای مرسدس بنز

سیستم جلوگیری از تصادف خودروهای مرسدس بنز

اجتناب از حوادث و تصادف در مرسدس بنز با بهره وری و استفاد از سیستم منع از برخورد. سیستم COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS سرعت خود را با رانندگان دیگر در حالی که در جاده در حال رانندگی هستند، مقایسه می کند و از تکنولوژی رادار برای تشخیص زمانی که یک احتمال برخورد وجود دارد، استفاده می کند. پس از آن به راننده نیز برای ترمز گرفتن هشدار می دهد. ترمزها به صورت خودکار اعمال می شوند، در صورتی که راننده واکنش نشان ندهد.

5.7 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل