انرژی خودرو Mercedes-Benz B-Class 2019

بسته های انرژی خودرو Mercedes-Benz B-Class 2019

اتوموبیل جدید مرسدس بنز تحت عنوان (B-Class (2019 می تواند رضایت شما را با فشار یک دکمه افزایش دهدک با بسته اضافی ENERGIZING. این یک بار سیستم های چندگانه را متصل می کند، تهویه مطبوع، روشنایی محیط، موسیقی و راحتی صندلی را تنظیم می کند.

2.6 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل