خودرو Mercedes-Benz S-Class تجاری پادشاه خیابان

خودرو Mercedes-Benz S-Class تجاری، پادشاه خیابان ها

کلاس جدید اتوموبیل های مرسدس بنز با کنترلی راحتی تر و با انرژی بیشتر، در پادشاهی ماشین ها، او بدون شک در بالای زنجیره است، هیچ موجود زنده وجود دارد که از او نترسد:  مانند یک شیر. اما حتی قوی ترین حیوان نیز روز بدی دارد، زیرا فیلم جدید S-Class توسط Antoni به طرز شگفت انگیزی این را به نمایش می کشد. در نقطه ای برای کلاس S جدید، این خودرو مانند شیر به عنوان یک استعاره برای حیوانات در دنیای کسب و کار عمل می کند: رئیس یک اداره که موفق راه اندازی شده است. روز او چیزی جز موفقیت نیست. اما اخیرا بارها و بارها، حوادث جزئی باعث می شود که خلق و خوی او بدتر شود. در پایان یک روز کاری طولانی، او تحت فشار قرار می گیرد، در حینی که وارد خودرو S کلاس جدید می شود، خوی او بسیار تغییر می کند. در اینجا، او تجربه می کند که مرسدس بنز به عنوان یک تکنولوژی خاص تغییر حالت: کنترل راحتی همراه با انرژی بالا را ارائه می دهد. 

3.3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل