اوریگامی پرنده

آموزش ساده برای ساختن اوریگامی پرنده حرفه ای!

شکل پرنده در اوریگامی بسیار محبوب است و تقریبا هر کسی اوریگامی را امتحان کرده باشد، یک بار شکل پرنده را با این هنر سرگرم کننده ساخته است. اگر شما نمونه های مشابه ساخت پرنده اوریگامی را امتحان کرده باشید هم خوب است این پرنده خاص را یک بار با دستان خود بسازید. در این فیلم آموزشی که 3 دقیقه به طول می انجامد، شما می آموزید که تا کردن کاغذ به شکل یک پرنده اوریگامی حرفه ای چگونه خواهد بود.

... توضیحات کامل