اوریگامی پرنده مرغ مگس خوار

کاردستی اوریگامی پرنده | مرغ مگس خوار کاغذی بسازید!

با رعایت این دستورالعمل ها ، می توانید به راحتی یک کاغذ رنگی آ 4 را به شکل پرنده تبدیل کنید. این کاردستی نیاز به چسب ندارد و فقط با تا زدن کاغذ و با هنر اوریگامی انجام می شود. روال ساخت این مرغ مگس خوار کاغذی را در نتران دنبال کنید.

... توضیحات کامل