کاردستی پرنده اوریگامی

چگونه با تا کردن یک ورق کاغذ پرنده اوریگامی بسازیم؟

این فیلم را تماشا کنید تا یاد بگیرید که چطور می توانید در خانه یک کاردستی پرنده کاغذی بسازید. شما نیز می توانید خیلی ساده و آسان برگ کاغذ رنگی مورد نظر خودتان را بردارید و با چندین بار تازدن آن بر اساس روالی خاص، یک پرنده کاغذی بسازید. خودتان این ویدئو را تماشا کنید تا با این ایده جالب و ساده ساخت کاردستی اوریگامی آشنا شوید. این پرنده کاغذی زیبا می تواند برای تزئینات استفاده شود و یا می توانید آن را به دوست و اطرافیان خود هدیه بدهید.

... توضیحات کامل