تبر کاغذی اوریگامی

با کاغذ ساده یک تبر کاغذی دندانه دار جالب بسازید!

نحوه ساخت تبر کاغذی ساده ای که دندانه های شبیه به تبر واقعی دارد را در این فیلم آموزشی تماشا کنید. این تبر تزیینی که با قطعات کاغذ شکل می گیرد به نوعی یک کاردستی اوریگامی جالب است که ساختن آن را به شما توصیه می کنم.

ویدیوهای مشابه