اولیه ربات پتمن PETMAN

نگاهی به طرح اولیه ربات پتمن (PETMAN)

PETMAN یک ربات شبیه به انسان است که توسط بوستون داینامیک (Boston Dynamics) برای آزمایش لباس ویژه مورد استفاده پرسنل ارتش آمریكا ساخته شده است. پتمن خود را با راه رفتن، چمباتمه زدن و انجام کالیبریشن، متعادل می کند. PETMAN با کنترل دما، رطوبت و تعریق داخل لباس، فیزیولوژیک انسان را شبیه سازی می کند تا شرایط آزمایش واقعی را فراهم کند. توسعه PETMAN توسط Boston Dynamics هدایت می شود ، و با همکاری Meto Technologies Northwest ، آزمایشگاه ملی اوک ریج و MRIGlobal انجام می گردد.

... توضیحات کامل