پورشه کاین شکاف هوا

ویژگی های طراحی پورشه کاین برای شکاف هوا

اتومبیل پورشه کاین طوری طراحی شده است که با عبور دادن باد از نقاط خاصی از بدنه خود، آن را فوق العاده می شکافت و به خودرو اجازه سرعت گرفتن بیشتر را می دهد.

7.9 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل