آزمایش تصادف خودرو پورشه کاین 2018

آزمایش تصادف خودرو پورشه کاین 2018

خودرو پورشه کاین 2018 در آزمایش تصادف، بسیار فوق العاده عمل می کند و از 5 ستاره ممکن، هر 5 ستاره را از متخصصان دریافت می کند.

 

ویدیوهای مشابه