نمایش شاهکار خودرو Range Rover Evoque

نمایش شاهکار جدید خودرو Range Rover Evoque

در این ویدئو شاهکار و خودنمائی خودرو Range Rover را با عبور از یک دست انداز بزرگ مشاهده می کنید. آیا توانایی افسانه ای Range Rover به اندازه کافی برای کمک به افزایش کیفیت خودرو های شاسی بلند Evoque مناسب است، زمانی که "برنامه ریزان شهر"سرعت گیرها و دست انداز های فراوانی را در سطح شهر قرار داده اند؟ خودتان یکی از قابلیت های خارق العاده ماشین جدید Range Rover را در این ویدئو ببینید.

4.3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل