ربات کشاورز باغبان آینده

ربات های کشاورز و باغبان در آینده می آیند

مرکز رباتیک دانشگاه سیدنی استرالیا، زمانی که بحث ربات های کشاورز و باغبان به وسط می آید، یکی از پیشگامان این عرصه می باشد. پس از توسعه مجموعه ای از تراکتور های راننده، که به ما حرکاتی مانند شخم زدن و زیر و رو کردن خاک و بسیاری از ویژگی های دیگر را ارئه می دهند.

این کشور یکی از کشورهای موفق در زمینه رباتیک کشاورزی است. در این ویدئو شما می بینید که ربات ها چگونه در مزارع و باغ های آینده و در عصر اتوماسیون کار خواهند کرد.

5.9 هزار بازدید 6 سال پیش علمی علوم زمین ویدئو ویدئو های تکنولوژی
... توضیحات کامل