ساخت دفترچه کوچک برای مدرسه

ایده ساخت دفترچه کوچک کاردستی برای مدرسه

ببینید که چطور می توانید برای مدرسه و یا برای سرگرمی خود این دفترچه یادداشت جالب و عالی را درست کنید. این یک کاردستی عالی و ساده است و می تواند به بچه در مدرسه نیز کمک کند. همچنین می توانید با ساخت این نوت بوک ساده میز کار خود را برای یادداشت برداری زیباتر کنید. ساخت این دفترچه کوچک کاردستی اسان است. خودتان در این ویدئو مراحل ساخت آن را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل