آینده کشاورزی درختکاری با ربات

آینده کشاورزی و درختکاری با ربات ها

آینده کشاورزی توسط یک موج تکنولوژیکی جدید انقلابی شده است. این یک خبر خوب است، زیرا پیش بینی می شود که تا سال 2050، جمعیت زمین 10 میلیارد خواهد بود، بنابراین ما باید تقریبا دو برابر مقدار غذایی که اکنون تولید می کنیم را در آینده تولید کنیم.

... توضیحات کامل