فضاپیمای SpaceX

5 فضاپیمای شگفت انگیز SpaceX

کمپانی SpaceX یکی از شرکت های راه اندازی و هدایت فضاپیما است که فضاپیماهای خود را دوباره به زمین باز میگرداند. در این ویدئو ببینید که چگونه فضاپیماها از زمین به فضا ارسال می شوند. 5 عدد از پروژه های موفق SpaceX  برای ارسال فضاپیما خود به فضا را با صحنه هایی دیدنی تماشا کنید.

... توضیحات کامل