چرا ماشین ها به دیفرانسیل نیاز دارند؟ | دیفرانسیل ماشین چیست؟

چرا ماشین ها به دیفرانسیل نیاز دارند؟ | دیفرانسیل ماشین چیست؟

اگر می خواهید بدانید دیفرانسیل در ماشین چه عملکردی دارد و دلیل وجود دیفرانسیل در یک خودرو چیست، این فیلم آموزشی به شما دیفرانسیل و کاربردهای آن را به خوبی معرفی می کند.

... توضیحات کامل