امنیت با اتومبیل بی ام و M MotoGP

20 سال امنیت با اتوموبیل های BMW M MotoGP

گروه MotoGP یک مشارکت برای مسیر های ساخته شده با BMW است. در سال جاری 20 سال از شور و شوق مشترک برای حصول اطمینان از ایمنی سواران خودروهای MotoGP در کنار کمپانی عظیم BMW گذشته است و این شرکت آن را جشن می گیرد. 

ویدیوهای مشابه