تست ESC اتومبیل 2012 Audi A6

تست ESC برای اتوموبیل 2012 Audi A6

سیستم ESC یا کنترل پایداری الکترونیکی یکی از استانداردهای جدید برای خودروهای 2012 Audi A6 است. در این تست خودرو در مقابل چرخش های سریع و ناگهانی عکس العملی خوب بر جای می گذارد و سیستم ESC از بلند شدن چرخ ها در هنگام چرخش و در نهایت از چپ کردن خودرو جلوگیری می کند.

ویدیوهای مشابه