آزمون ESC اتومبیل 2012 Ford Focus

آزمون ESC برای اتوموبیل 2012 Ford Focus

تست ESC از طریق قابلیت کنترل پایداری الکترونیکی در خودوروها از واژگونی و چپ کردن آن ها جلوگیری می کند. اتوموبیل ها در هنگام فرمان زدن ها سریع مخصوصا در سرعت های بالا می توانند با خطر واژگون شدن مواجه شوند اما این سیستم ESC به خودروهایی مانند 2012 Ford Focus کمک می کند تا بتوانند تعادل و کنترل خود را بهتر حفظ کنند.

ویدیوهای مشابه