عملکرد خودرو جدید Ford Fiesta R2

M-Sport اولین خودرو Fiat Fiesta R2 با EcoBoost را عرضه می کند، اولین اتوموبیلی که با بهترین قوانین R2 FIA طراحی شده است و اولین خودرویی که به طور کامل در تسهیلات پیشرفته ترین تیم در کراکوف، طراحی شده و توسعه یافته است. 

3.8 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل