بازی Anamorphine

تریلر رسمی بازی Anamorphine

گذشته را بررسی کن تا در حال حاضر در Anamorphine، یک ماجراجویی سورئال از احساسات رندر شده را حل کنی. سفر به ذهن شخصیت اصلی، یک شخصیت جوان در انکارات خود، که ناخودآگاه او را به روبرو شدن با گذشته خود وادار می کند.

1.2 هزار بازدید 6 سال پیش بازی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل